Hướng dẫn đánh nhãn tự động

Bước 1: Chọn menu “Bien tap PnTm@p” —> “Danh nhan tu dong”

Bước 2: Lần lượt thực hiện các tùy chọn

  • Chọn “Tỷ lệ bản đồ” cho lớp nhãn: 
  • Chọn “Lớp bản đồ cần đánh nhãn”: 
  • Chọn các biểu thức nhãn:

Các chọn lựa biểu thức nhãn ở trên sẽ được hiển thị tương ứng ở phần biên soạn biểu thức:

LƯU Ý: Các biểu thức (a), (b), (c), (d) ở trên có thể thay đổi và thêm các phép toán hay biểu thức theo cú pháp của Mapinfo.

Ví dụ: Nếu chọn biểu thức nhãn như hình dưới (với tỷ lệ 1:10.000 và font chữ 12-màu đỏ chọn bằng cách click chuột vào  phía sau biểu thức tương ứng):

Lưu ý:

– Biểu thức (b): lo + ” – ” + khoanh gõ thẳng vào ô soạn thảo của (b) như hình
– Các ô soạn thảo biểu thức ở ô trắng ở hình dưới có thể nhập thẳng vào tên field dữ liệu và các hàm/phép toán tuân thủ theo cú pháp của Mapinfo

Thì sau khi thực hiện tạo nhãn sẽ được kết quả như hình dưới đây:

  • Các lựa chọn cho nhãn và các biểu thức nhãn:

  • Tùy chọn hiển thị nhãn theo các cột số liệu khác, ví dụ: chỉ hiển thị nhãn khi cột diện tích hoặc cột trữ lượng,… nằm trong khoảng giá trị nào đó:

  • Các tùy chọn về thư mục lưu kết quả lớp nhãn được sẽ tạo tự động:

Sau khi chọn các tùy chọn xong, click vào  để thực hiện việc biên tập đánh nhãn tự động và xem thành quả.

Bình luận bằng Facebook
Nhắn tin
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start