Hướng dẫn cập nhật thư viện chú dẫn, định dạng đối tượng

Thư viện của các đối tượng dùng trong chức năng tạo chú dẫn tự động và định dạng, tô màu các đối tượng dùng trong tool biên tập này là 1 lớp bản đồ trong Mapinfo có tên PnTMapLegend nằm trong thư mục con Legend trong thư mục chứa tool.

 Để cập nhật thư viện này, Bạn cần mở lớp bản đồ PnTMapLegend trong Mapinfo và thêm hoặc chỉnh các đối tượng theo quy định hoặc chuyên đề:

Sau khi định dạng đối tượng, Bạn cần nhập các thông tin (data) cho đối tượng như hình trên, trong đó:

  • STT: Số thứ tự của đối tượng
  • KHLDLR: Ký hiệu của đối tượng
  • TENLDLR: Tên đối tượng
  • TILE: Tỷ lệ dùng trong biên tập, thường là 0 để áp dụng cho tất cả các tỷ lệ biên tập. Trong các trường hợp đặc thù, ví dụ “Đường bình độ” có thình dạng/độ mịn khác nhau tùy thuộc vào tỷ lệ thì cần thêm đối tượng và nhập đối tượng TILE theo yêu cầu để chức năng tạo chú dẫn tự động đẹm và mịnh.
    • TILE = 0: áp dụng cho tất cả các tỷ lệ biên tập bản đồ
    • TILE khác 0: Chỉ áp dụng cho tỷ lệ biên tập bản đồ bằng đúng giá trị của TILE này
Bình luận bằng Facebook
Nhắn tin
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start