Hướng dẫn cập nhật dữ liệu bản đồ cho chức năng tạo chú dẫn tự động và tô màu, định dạng

Bước 1: Mở lớp bản đồ cần tạo chú dẫn tự động hoặc cần tô màu, định dạng

Bước 2: Tạo 1 cột (field) có kiểu dữ liệu là Character để chứa mã đối tượng (nếu lớp bản đồ chưa có cột (field) này)

Bước 3:

Trong chức năng “Biên tập bản đồ” của tool, lưu ý chọn lớp và cột dữ liệu đã tạo ở 3 bước trên như hình sau:

Bình luận bằng Facebook
Nhắn tin
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start