Hướng dẫn biên tập bản đồ

Bước 1: Chọn đối tượng bản đồ cần biên tập:

Bước 2: Chọn menu “Bien tap PnTm@p” —> “Bien tap ban do”

Bước 3: Lần lượt thực hiện các tùy chọn

 • “Tỷ lệ bản đồ” 
 • “Mẫu – Template” 
 • “Cách tính khổ giấy”: 
  • “Tự động xác định”: công cụ sẽ tự động xác định khổ giấy biên tập. Sau khi chọn tùy chọn này, chọn “XÁC ĐỊNH KHỔ GIẤY” để công cụ tự động tính toán và xác định khổ giấy biên tập bản đồ phù hợp với đối tượng đã chọn.
  • “Tùy chọn”: tùy chọn khổ giấy thủ công. Sau khi chọn tùy chọn này, chọn “LẤY THÔNG TIN KHỔ GIẤY” để lấy các thông tin về khổ giấy đã chọn.
 • “Chừa giấy cho”: các tùy chọn chừa giấy để bản đồ không bị che lấp khi biên tập tự động:
  • “Tiêu đề”
  • “Cột ký”
 • “XÁC ĐỊNH KHỔ GIẤY” (trong trường hợp chọn “Cách tính khổ giấy” là “Tự động xác định”): công cụ tự động tính toán và xác định khổ giấy biên tập bản đồ phù hợp với đối tượng đã chọn 
 • “LẤY THÔNG TIN KHỔ GIẤY” (trong trường hợp chọn “Cách tính khổ giấy” là “Tùy chọn”): lấy các thông tin về khổ giấy đã chọn.
 • Chọn các lớp bản đồ cần biên tập:

 • Các tùy chọn “Dòng tiêu đề 1”, “Dòng tiêu đề 2”, “Dòng tiêu đề 3”, “Dòng tiêu đề 4”, “Dòng tiêu đề 5”,…: Các tùy chọn in/không in và nội dung của các dòng tiêu đề của bản đồ cần biên tập, lưu ý chọn bộ gõ với kiểu gõ phù hợp với font chữ đang chọn.
 • Tùy chọn font  để chọn các thuộc tính của font (kiểu, cỡ, màu,…) tương ứng cho nội dung cần biên tập.
 • Các tùy chọn “Tỷ lệ bản đồ”, “Khung tiêu đề”, “Hướng Bắc”,… và các tùy chọn ,… chọn tương tự như các “Dòng tiêu đề…”.
 • Tùy chọn “Lưới tọa độ” : in lưới (nếu chọn “Lưới tọa độ” thì nên bỏ chọn “Mắt lưới”)

 • Tùy chọn “Mắt lưới” : in mắt lưới (nếu chọn “Mắt lưới” thì nên bỏ chọn “Lưới tọa độ”)

Lưu ý: Nếu chọn cùng lúc “Lưới tọa độ” và “Mắt lưới” thì công cụ sẽ vẽ cả lưới tọa độ và mắt lưới.

 • “CHÚ DẪN”: Các tùy chọn cho biên tập chú dẫn tự động như sau:
  • Các check chọn phía trước của “CHÚ DẪN”, “Khung”, “Tiêu đề”, “Tên”, “Lớp 1”, “Lớp 2”,… là tùy chọn in/không in ra khi biên tập tự động
  • Các tùy chọn ,… là các tùy chọn cho thuộc tính đối tượng tương ứng của chú dẫn.
  • Các tùy chọn “Lớp 1”, “Lớp 2”, “Lớp 3”,… là tùy chọn in/không in chú dẫn tự động cho các lớp bản đồ tương ứng. Sau khi chọn các “Lớp 1”, “Lớp 2”, “Lớp 3”,… cần chọn tên lớp bản đồ và tên cột mã tương ứng để công cụ biên tập tính toán và tạo chú dẫn tự động cho lớp bản đồ tương ứng:

 • Chọn thư mục lưu kết quả biên tập tự động: Click vào  để chọn hoặc tạo thư mục lưu kết quả biên tập:

Sau khi chọn các tùy chọn xong, click vào  để thực hiện việc biên tập bản đồ tự động và xem thành quả.

Bình luận bằng Facebook
Nhắn tin
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start