Công cụ biên tập bản đồ PnTm@p

Hổ trợ bạn trong việc biên tập bản đồ một cách đơn giản nhất
Biên tập tự động tất cả trong 1

Biên tập tự động tất cả trong 1

Tự động xác định khổ giấy dựa vào: Đối tượng, tỷ lệ và template bản đồ

Chú dẫn hoàn toàn tự động

Chú dẫn hoàn toàn tự động

Tạo chú dẫn hoàn toàn tự động dựa vào dữ liệu bản đồ và template.

Tự động kẻ khung lưới, cột ký,…

Tự động kẻ khung lưới, cột ký,…

Tự động kẻ: Khung, lưới, tiêu đề, cột ký, nhãn,… dựa vào các tùy chọn

Tải MIỄN PHÍ, thời hạn sử dụng VĨNH VIỄN

Công cụ biên tập bản đồ tất cả trong 1 PnTm@p

PnTm@p có thể giúp Bạn

Công cụ biên tập bản đồ tất cả trong 1

Tự động xác định khổ giấy

Tự động xác định khổ giấy dựa vào: Đối tượng, tỷ lệ và template bản đồ

Tạo tiêu đề, tỷ lệ tự động

Tự động tạo tiêu đề, tên tỷ lệ,… một cách tự động, nhanh chóng và mềm dẻo

Tạo chú dẫn tự động

Tạo chú dẫn hoàn toàn tự động, nhanh chóng,… dựa trên các dữ liệu bản đồ

Tự động tạo đường viền

Tạo đường viền cho đối tượng bản đồ theo các tùy chọn mềm dẻo và linh hoạt

Tự động tô màu, định dạng

Tự động tô màu và định dạng các đối tượng bản đồ theo các quy định biên tập

Tự động đánh nhãn

Tự động đánh nhãn nhanh chóng, linh hoạt, mềm dẻo,… theo tất cả các kiểu nhãn

Nhắn tin
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start